Khai mạc cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ” năm học 2020-2021  
Cập nhật: 11/01/2021
Lượt xem: 286

Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ khai mạc cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ” năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch số 36-KH/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn Huyện Phù Ninh về việc kế hoạch triển khai cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ” năm học 2020-2021.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ” năm học 2020-2021 vào sáng 10/01/2021. Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp HSSV nâng cao khả năng ngoại ngữ, hội nhập Quốc tế, mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.


Xu thế toàn cầu hóa mà biểu hiện rõ rệt nhất là sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Đó không chỉ là hợp tác về kinh tế mà còn là sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia nên việc hiểu biết ngoại ngữ dần trở thành hướng vận động chung của dân cư thế giới. Nhận thức được điều đó Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các em HSSV khóa 34 và khóa 35 trong toàn trường.