Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Đội ngũ cán bộ, giáo viên
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Hiện tại, nhà trường có 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 50 giáo viên (tính cả giáo viên kiêm chức), 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm theo quy định, 100% giáo viên có trình độ đại học trở lên trong số đó...
  Tìm

    


Tin tức nổi bật