Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ
Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Tel: 02103 829 534, TT Tuyển Sinh: Mr Hạnh 0904 508 488
Google Map
    


Tin tức nổi bật