NGHIỆM THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023-2024  
Cập nhật: 22/06/2024
Lượt xem: 125

NGHIỆM THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2023-2024

            Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, Hội nghị nghiệm thu sáng kiến cấp cơ sở của trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị năm nay có 06 sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu. Mỗi sáng kiến có một Hội đồng nghiệm thu bao gồm các đồng chí có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu. Hội đồng khoa học đã nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm sáng kiến, sau đó từng thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét khách quan, chặt chẽ, khoa học với từng sáng kiến. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc của các sáng kiến trong quá trình nghiên cứu.

Sáng kiến 01: “Nhận diện điểm yếu và cải thiện, nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ” của tác giả CN. Nguyễn Thị Hợi - Khoa Cơ bản
Sáng kiến 02:
“Chế tạo dụng cụ xeo giấy cầm tay” của tác giả ThS. Lưu Trung Thành - Khoa Công Nghệ Giấy
Sáng kiến 03:
“Sử dụng Panel gố để thiết kế, xây dựng các bài thực hành cho các môn học, mô đun trong đào tạo nghề Điện công nghiệp” của tác giả ThS. Nguyễn Tiến Quyết – Khoa Điện
Sáng kiến 04:
Ứng dụng Google Forms trong khảo sát và đăng ký tuyển sinh trực tuyết tại Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ” của tác giả CN. Vũ Thị Kim Ngân - Tổ Tin Học
Sáng kiến 05:
“Xây dựng Quy trình thi kết thúc môn học, mô đun” của tác giả ThS. Nguyễn Đức Quang
Sáng kiến 06:
“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ” của tác giả ThS. Nguyễn Đăng Toàn
Thành phần của Hội đồng khoa học nghiệm thu sáng kiến bao gồm các đồng chí có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy, gồm các nhà giáo: ThS. Nguyễn Đăng Toàn, ThS. Nguyễn Đức Quang, ThS. Hồ Thị Thúy Liên, ThS. Nguyễn Tiến Quyết, ThS. Kiều Xuân Mạnh, ThS. Nguyễn Đức Hạnh, CN. Nguyễn Xuân Điệp, CN. Vũ Thị Kim Ngân, KS. Hà Kim Chung

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá sáng kiến với kết quả 1/6 sáng kiến xếp loại xuất sắc và 5/6 sáng kiến xếp loại đạt. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm sáng kiến chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện và nhanh chóng đưa các sáng kiến áp dụng rộng rãi vào phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng viên, học sinh, sinh viên cũng như công tác kiểm định và tuyển sinh trong Nhà trường.


Tác giả: ThS. Hồ Thị Thúy Liên – Khoa Công Nghệ Giấy