HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024  
Cập nhật: 10/06/2024
Lượt xem: 25
Ngày 10/6/2024, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo GNNN cấp trường năm học 2023-2024. Tham dự buổi lễ có tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên và đại diện các em học sinh, sinh viên của các lớp trong toàn trường.
Hội giảng năm nay có 16 Nhà giáo đại diện cho các Khoa và Tổ chuyên môn tham gia trình giảng. Các bài giảng được các Nhà giáo lựa chọn đăng ký chủ yếu là bài giảng Tích hợp, có một số ít là bài giảng Thực hành hoặc Bài giảng Lý thuyết.
Mục đich của nhà trường qua kỳ Hội giảng: Phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo dạy giỏi; nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp của nhà trường; Tạo động lực cho các nhà giáo phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy; Đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo. Trên cơ sở đó giúp nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chọn bài giảng, nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Sau đây là nội dung Kế hoạch Hội giảng, Nội quy Hội giảng và Lịch trình giảng:

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
NỘI QUY HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH TRÌNH GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Một số hình ảnh trong Lễ khai mạc: