Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công Thương Phu Thọ năm 2021- Startup Kite cấp trường”  
Cập nhật: 06/07/2021
Lượt xem: 532

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Ý tưỏng khởi nghiệp Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công
Thương Phu Thọ năm 2021- Startup Kite cấp trường”
Bấm vào để tải về 👉 FILE_20210622_082642_kế hoạch startup kite 22-Jun-2021 08-24-19.pdf