Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 -2024  
Cập nhật: 03/10/2023
Lượt xem: 1819

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày 29.9.2023, trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động. Hội nghị là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của năm học trước. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm học tiếp theo. Tại Hội nghị diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Công đoàn nhà trường, bầu Ban thanh tra nhân dân. Hội nghị đã phát huy quyền làm chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi viên chức và người lao động; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2023 - 2024!
Một số hình ảnh trong Hội nghị: