Giao lưu thể thao chào mừng năm học mới 2023 - 2024 và hoàn công đường giao thông nội bộ và hướng tới kỷ niệm 48 năm truyền thống đào tạo của Nhà trường  
Cập nhật: 03/10/2023
Lượt xem: 1847

Ngày 30.9.2023, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Th t chc giao lưu th thao chào mng năm hc mi 2023 - 2024 và hoàn công đường giao thông ni b và hướng ti k nim 48 năm truyn thng đào to ca Nhà trường.

Tham gia bui giao lưu có các đơn v: Trường Cao đẳng Công thương Phú Th; Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh và Đoan Hùng; Công ty CP Đầu tư và Cơ gii xây dng; Công ty CP tư vn xây dng Cát Ngn. Các vn động viên đã tham gia thi đấu 2 ni dung: chy đin kinh vòng quanh khuôn viên trường và thi đấu bóng chuyn hơi nam, n. Đây là dp để đội ngũ cán b, giảng viên, nhân viên các trường và các doanh nghip được giao lưu tăng cường tình đoàn kết, hc tp, trao đổi kinh nghim trong hot động th thao nâng cao sc khe và đời sng tinh thn!