Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 8963

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona


          Thực hiện Công văn số 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Công văn số 2435/-CV/HU ngày 01/02/2020 của Huyện ủy Phù Ninh về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Coronagây ra.

          Căn cứ  tình hình thực tế của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ xây dựng kế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona như sau:

I. MỤC TIÊU:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), học sinh, sinh viên (HSSV) được truyền thông về triệu chứng, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. - 100% CBGVNV,HSSVtrong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Nâng cao kiến thức cho CBGVNV, HSSV về thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

- Giảm tỷ lệ mắc và cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sức khỏe của CBGVNV,HSSV.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

-  Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, nhằm theo dõi và tuyên truyền cho CBGVNV, HSSVnhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh corona.

-  Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho CBGVNV, HSSV tích cực tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

-  Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong nhà trường; Giáo viên thực hiện dạy học lồng ghép giáo dục phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo toàn thể CBGVNV, HSSV đeo khẩu trang khi đến trường.

-  Rà soát và nắm danh sách CBGVNV, HSSV hoặc cá nhân có người thân trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

-  Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe CBGVNV, HSSV. Phân công lực lượng giáo viên, nhân viên kiểm tra biểu hiện của HSSVnhư ho, sốt, cảm,…, hướng dẫn HSSV đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Đối với các học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, nhà trường đề nghị phụ huynh cho các em nghỉ học và chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra và báo cáo kết quả cho nhà trường.

-  Trang bị đầy đủ bảo hộ cho Nhân viên y tế khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho HSSVbao gồm bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

-  Phối hợp với trung tâm y tế huyện để tổ chức triển khai công tác phun dịch khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp họcđể đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trong tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra. Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp hàng ngày. Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học.

-  Đảm bảo đủ nước sạch và xà phòng rửa tay sát khuẩn thường xuyên ở các khu vực vệ sinh, nhắc nhở CBGVNV, HSSV rửa tay bất cứ lúc nào thấy cần thiết.

-  Các đoàn thể và tổ chức chính trị trong nhà trường tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng dịch trong nhà trường.

III. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

-  Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của nhà trường tổ chức họp kiểm điểm công tác phòng chống dịch định kỳ 01 lần/tuần và họp đột xuất khi có dịch bệnh. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công.

-  Các bộ phận chủ động triển khai, cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong đơn vị cho nhà trường để kịp thời xử lý dịch.

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona của trường. Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị, CBGVNV, HSSV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
  (Đã ký)   ThS. Nguyễn Đăng Toàn

Để xem chi tiết nhấn vào đây để Tải về