Giới thiệu ngành Xử lý nước thải công nghiệp  
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 5561

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề xử lý nước thải công nghiệp

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Chi tiết ngành Xử lý nước thải công nghiệp xem: Tại đây

1. Mô tả về khóa học:

Khóa học xử lý nước thải công nghiệp trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về xử lý nước thải công nghiệp.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức là lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên Chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.  

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phương pháp chuẩn độ axit - bazơ, chuẩn độ oxy hóa - khử.

+ Trình bày được nguyên lý của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ  học, hóa - hóa lý, sinh học.

+ Nêu được một số thông số quan trọng của nước thải và tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn nước.

+ Mô tả được nguyên lý hoạt động của một số hệ thống xử lý cơ học, hóa - hóa lý, sinh học.

+ Nêu được đặc tính của bùn cặn trong quá trình xử lý nước thải, các nguyên lý thu gom và ổn định bùn.

- Kỹ năng:

          + Tính toán được các bài toán cơ bản và vận hành được các công đoạn trong dây chuyền công nghệ xử lý nước thải dưới sự giám sát của thợ bậc cao.

+ Phân loại được các dạng nước thải và mô tả được tính chất đặc trưng của nước thải.

+ Xác định được các thông số của nước thải.

+ Vận hành được các mô hình thực hành công nghệ xử lý nước thải và xác định các thông số và hiệu quả xử lý.

+ Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin về yêu cầu xử lý nước thải trong quá trình vận hành.

+ Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, chăm chỉ học tập và rèn luyện tay nghề, chấp hành tốt nội quy an toàn lao động, có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.

2.2. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận công việc tại các phân xưởng xử lý nước thải của các nhà máy, bao gồm các công việc vận hành hệ thống xử lý cơ học, hóa - hóa lý, sinh học.