Vận hành xe nâng hàng  
Cập nhật: 28/08/2017
Lượt xem: 12692

Tên nghề: Vận hành xe nâng hàng

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ TCCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề Vận hành xe nâng hàng

Số lượng mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp

MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Mô tả về khóa học:

Khóa học Vận hành xe nâng hàng trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về xe nâng hàng: Vận hành, chăm sóc, bảo dưỡng xe nâng hàng trong các xưởng sản xuất, kho tàng, bến bãi.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên Chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.

2. Mục tiêu đào tạo:

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức:

+ Mô tả được quy trình, quy phạm, công tác an toàn và phòng hộ lao động trong vận hành xe nâng hàng, môi trường làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;
+ Trình bày được khái quát về: Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc của các thiết bị lắp trên xe nâng hàng;
+ Trình bày được công tác bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên xe nâng hàng;

- Kỹ năng:
+ Vận hành được xe nâng hàng di chuyển trong các phân xưởng sản xuất, kho tàng, bến bãi...;

        + Thực hiện được công việc xếp dỡ hàng hoá theo yêu cầu, đảm bảo chính xác, an toàn;

        + Thực hiện được công việc chăm sóc, bảo dưỡng xe hàng ngày trước và sau khi vận hành;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và trao đổi được thông tin theo yêu cầu;
+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
+ Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.


2.2. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm được công việc vận hành xe nâng hàng tại các phân xưởng sản xuất, các kho chứa hàng, bến bãi...