Thành tựu  
Cập nhật: 28/06/2021
Lượt xem: 31955

THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

NămHình thức khen thưởngCơ quan ban hành quyết định
2010Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ
2013Cờ thi đua của Bộ Công Thương Bộ Công Thương
2010Tập thể lao động xuất sắcBộ Công Thương
2011Tập thể lao động xuất sắcBộ Công Thương
2011Huân chương Lao động hạng nhấtChủ tịch nước
2011Bằng khenBộ trưởng Bộ Công Thương
2013Tập thể lao động xuất sắcBộ Công Thương
2014Bằng khenBộ trưởng Bộ Công Thương
2014Tập thể lao động xuất sắcBộ Công Thương
2015Cờ thi đuaBộ trưởng Bộ Công Thương
2015Tập thể lao động xuất sắcBộ Công Thương