Giới thiệu ngành Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp  
Cập nhật: 25/08/2017
Lượt xem: 13560
Tên nghề: Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp.

Số lượng mô đun đào tạo: 04 MĐ

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Chi tiết ngành Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp xem: Tại đây

1. Mô tả về khóa học:

Khóa học nghề Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được quạt điện, máy biến áp gia đình, ổn áp, động cơ điện một pha, động cơ điện ba pha công suất nhỏ.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên Chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.

2. Mục tiêu đào tạo:

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Kiến thức:

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện, phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động;

+ Giải thích được phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật;

+ Trình bày được cấu tạo, cách sử dụng, bảo quản các dụng cụ điện, đo lường điện, cơ khí cầm tay…;

+ Trình bày được trình tự lắp đặt và vận hành ổn áp, động cơ điện xoay chiều một pha, ba pha, quạt điện;

+ Liệt kê được trình tự bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp một pha, ổn áp, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha, quạt điện.

- Kỹ năng:

          + Thực hiện các biện pháp an toàn; sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; cấp cứu nạn nhân bị điện giật;

          + Lắp đặt, vận hành được quạt điện, máy biến áp gia đình, ổn áp, động cơ điện một pha, động cơ điện ba pha công suất nhỏ;

          + Bảo dưỡng được quạt điện, máy biến áp gia đình, ổn áp, động cơ điện một pha, động cơ điện ba pha công suất nhỏ;

          + Sửa chữa được hư hỏng phần điện, phần cơ quạt điện, máy biến áp gia đình, ổn áp, động cơ điện một pha, động cơ điện ba pha công suất nhỏ đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuât.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp:

          + Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin về trình tự lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa quạt điện, máy biến áp gia đình, ổn áp, động cơ điện 1 pha, động cơ điện ba pha công suất nhỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

          + Có ý thức chấp hành nội quy kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động, có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.

2.2. Cơ hội việc làm:

Sau khi hoc xong chương trình “Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp” người học có thể:

          + Tự mở xưởng sửa chữa nhỏ tại địa phương hoặc có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ;

          + Làm những công việc liên quan trực tiếp đến những mô đun được đào tạo theo chương trình;

          + Học tập lên các cấp trình độ cao hơn.