Sứ mệnh - Tầm nhìn – Mục tiêu phát triển  
Cập nhật: 23/10/2017
Lượt xem: 4471

Sứ mệnh - Tầm nhìn – Mục tiêu phát triển

 1. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ cung cấp dịch vụ giáo dục nghề nghiệp nhiều ngành, nhiều trình độ, tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng; nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ CBGV; cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo) theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng cho việc phát triển quy mô đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao của trường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện; mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín của ngành Công Thương trên quê hương đất Tổ.

3. Mục tiêu
phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện thành trường đào tạo đa cấp, đa ngành. Đào tạo nhân lực có trình độ, chất lượng cao cung cấp cho ngành công thương, tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định một số ngành đào tạo trọng điểm nhằm xây dựng thương hiệu của Trường. Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng quốc gia, đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, tay nghề, trình độ sư phạm, trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, chương trình, giáo trình đào tạo tiên tiến, tiếp cận được với yêu cầu đào tạo nghề trong nước và khu vực.

Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

b) Mục tiêu cụ thể

Phát triển quy mô  đào  tạo  trình độ cao đẳng và trung cấp đến năm 2020 khoảng 1.650 học sinh sinh viên và từ 30 nghề đào tạo (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) trở lên. Đến năm 2025 có quy mô đào tạo ổn định 1.800 học sinh sinh viên.

Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa vào năm 2020. Trong đó giảng viên có trình độ tiến sỹ đạt 5%, thạc sỹ 40% vào năm 2016; 6% tiến sỹ, 44% thạc sỹ vào năm 2020; 10% tiến sỹ, 50% thạc sỹ vào năm 2025.