Giới thiệu ngành Hàn TIG  
Cập nhật: 28/08/2017
Lượt xem: 22490

Tên nghề: Hàn TIG

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyễn sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ TCCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề hàn TIG

Số lượng mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Mô tả về khóa học :

Khóa học Hàn TIG trình độ Sơ cấp, thời gian đào tạo 3 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật Hàn như hàn hồ quang tay, hàn MIG/MAG cơ bản, hàn TIG.

Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động.

Chương trình của Trường biên soạn dựa trên kinh nghiệm về đào tạo nghề của trường.

2. Mục tiêu đào tạo :

2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn TIG;

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn TIG.

- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn TIG;

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn;

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và trao đổi được thông tin theo yêu cầu;

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

2. 2. Cơ hội việc làm:

         - Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện, hàn TIG ở các doanh nghiệp;

  - Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.