ĐĂNG KÝ
HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYỂN

 
1. Hãy khai báo thông tin cá nhân của bạn :
Họ tên (gõ Tiếng Việt có dấu) (*)
Ngày tháng năm sinh (*)
Hộ khẩu thường trú (*)
Điện thoại (*)
Số CMND
Địa chỉ Email
Mật khẩu hồ sơ của bạn: (dùng khi cần vào đây để sửa lại thông tin hồ sơ đã đăng ký.)
Nhập mật khẩu :
 
2. Chúng tôi Thông báo kết quả tuyển sinh cho bạn theo địa chỉ nào?
Họ và tên người nhận thư(*):
Địa chỉ nhận thư
(Ghi rõ thôn, xóm - xã,phường - quận,huyện - tỉnh,TP) (*):
Điện thoại: (*)
 
3. Bạn đã tốt nghiệp? (THCS, THPT, Trung Cấp,...) (*)
 
4. Nguyện vọng của bạn là gì?
Cao đẳng                 
Trung cấp                
Sơ cấp                    
 
5. Bạn hãy kiểm tra lại các thông tin đã khai báo rồi gõ Mã xác nhận để kết thúc việc đăng ký!
Mã xác nhận
 

Ghi chú: Những phần / ô có dấu (*) không được để trống!