TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN  
Cập nhật: 20/08/2018
Lượt xem: 324

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giáo viên

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu (giáo viên)

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

1

Giáo viên nghề: Điện Công nghiệp

01

2

Giáo viên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

01

3

Giáo viên nghề: Công nghệ ô tô

01

4

Giáo viên nghề: Hàn

01

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Tuổi đời dưới 35 tuổi.

2.2. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngoài ra đối với giáo viên thực hành phải có trình độ tay nghề đảm bảo yêu cầu thông qua bài thi tay nghề tương đương nhu cầu bậc đào tạo;

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trở lên hoặc cam kết hoàn thành chứng chỉ trên trong quá trình tập sự nếu trúng tuyển;

- Không nói ngọng, không có tật phát âm;

- Ưu tiên: Những người có bằng thạc sỹ trở lên theo chuyên ngành dự tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 20/8/2018 đến 20/9/2018

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 20/10/2018

4. Nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Phòng Tổ chức Hành chính - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

            Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được trả lại.

 Điện thoại liên hệ: 0210. 3761103 - 0915.397567.

                                   

             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

        TS. Vũ Thị Hồng Mận